PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bendlova 1, Brno
Z historie do současnosti

2015

Velké množství projektů řízeného rekuperačního větrání, jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce rodinných domů

2012 Projekční účast na významných developerských projektech: 
  -Bytový komplex Brno Komín, Podveská ulice
 

-Bytový komplex Brno Slatina, Řipská ulice 

 

-Polyfunkční objekt Felicidad-Brno, Křenová ulice 

2010

Rozšíření činnosti o zpracování Průkazů energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb. a zpracování Odborných posudků v rámci programu SFŽP - Zelená úsporám 

2007 

Prohloubení spolupráce s firmou StudioAcht a další účast na nových developerských akcích firmy CTP

2006 Rozmach projektů nízko energetických teplo-vzdušných rodinných domů
2005 Navázání spolupráce s novými dodavatelskými firmami TZB
2004 Rozšíření projekční činnosti o projekty velkých investičních celků
2003 Další okruh činnosti - Projekty alternativních zdrojů tepla – tepelných čerpadel
2002 Stabilizace projekčního týmu, nabídka komplexních služeb v oblasti TZB
2001 Zahájení spolupráce s významnými brněnskými projekčními ateliéry
2000 Odkoupení společnosti nynějšími majiteli a zkrácení názvu firmy na TERMING, spol. s r.o.
Začátek nové historie
1993 Založení společnosti TERMING, projekční a konzultační společnost s ručením omezenýmProfil společnosti
Společnost TERMING je moderní soukromá projektově-inženýrská společnost působící především v oblasti Technického zařízení Budov již od roku 1993. Společnost je díky svým zkušenostem schopna nabídnout komplexní služby v oblasti projektové přípravy staveb. Kvalitní a rychlé zpracování projektů je prováděno kvalifikovanými pracovníky s dostatkem zkušeností i pracovního entuziasmu.

Mezi naše zákazníky patří zejména architektonické a stavební ateliéry, soukromí architekti, montážní firmy TZB, drobní stavebníci, ale i velké developerské společnosti.

V rámci pravidelné účasti na profesních výstavách, dále seminářích, školeních a kurzech pořádaných např. ČKAIT, Společností pro techniku prostředí anebo dodavatelskými firmami si udržujeme přehled o současných i nových trendech v oboru. Dokladem jsou získané certifikáty a ocenění.

Pracujeme a projektujeme výhradně v digitální formě. Jsme vybaveni v oblasti specializovaného softwaru programy jako AutoCad LT 2007, Cadkon TZB 2D 2007, Protech, Verox, HT, WinCaps a další.

Naše kancelář má u České pojišťovny a.s. zřízeno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a to na částku 1 mil. Kč.
Od počátku existence se společnost neocitla v platební neschopnosti, nemá žádné splatné závazky vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění, ani finančnímu úřadu.