PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bendlova 1, Brno
vytápění a zdroje teplateplovzdušné vytápěnízdravotní technikavzduchotechnika, klimatizace a chlazeníplynoinstalaceelektroinstalace a MaR
Tepelná čerpadla a strojovny vytápění
Již několik let patří mezi naši specializaci návrh tepelných čerpadel jako zdrojů tepla pro novostavby i rekonstruované budovy. Součástí návrhu jsou vždy příslušné strojovny vytápění včetně bivalentních zdrojů tepla, akumulačních nádob, zabezpečovacího zařízení atd. V návaznosti na typ zdroje tepla navrhujeme vhodný topný systém.

Jako tepelná čerpadla projektujeme zejména vzduchová a zemní tepelná čerpadla. Rovněž součástí řešení jsou i příprava TUV, ohřev bazénové vody nebo ohřev větracího vzduchu, vše dle konkrétní situace a dle požadavku investora.

Velmi často bývá součástí řešení i chlazení objektu s využitím tepelných čerpadel. Při návrzích aktivně spolupracujeme s dodavateli tepelných čerpadel a samozřejmě i s investory.

Doposud jsme vyprojektovali desítky aplikací tepelných čerpadel pro rodinné domy, ale také jsme zhotovili projekty velkých tepelných čerpadel o tepelných výkonech přes 100 kW pro objekty škol a jiné administrativní a průmyslové stavby.