PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bendlova 1, Brno
vytápění a zdroje teplatepelná čerpadla a strojovny vytápěníteplovzdušné vytápěnívzduchotechnika, klimatizace a chlazeníplynoinstalaceelektroinstalace a MaR
Zdravotní technika
V oblasti zdravotních instalací navrhujeme jak rozvody odpadních vod tak rozvody vody pitné nebo požární. Projektujeme jednak vnitřní instalace ZTI v objektech typu rodinné domy, bytové domy, bazény, administrativní budovy, objekty služeb-kuchyně anebo průmyslové objekty-sociální zázemí sprchy, WC atd.

Dále projektujeme venkovní rozvody areálové a přípojky inženýrských sítí na hlavní řády. Do této oblasti patří likvidace dešťových vod na pozemku vsakováním, retence a akumulace dešťových vod, jímky na vyvážení splaškových vod, vodoměrné přípojky a šachty, kanalizační přípojky.

V neposlední řadě navrhujeme i venkovní řády ZTI např. pro satelity rodinných domů nebo v rámci průmyslových zón. Pro veškeré naše projekty zajišťujeme i inženýrskou činnost spojenou s odsouhlasením projektů u správců sítí a dotčených orgánů státní správy v rámci jednotlivých řízení.