PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bendlova 1, Brno
Zajímavé odkazyZde jsou umístěny odkazy na zajímavé webové stránky, které se týkají oblasti TZB, Projektování, Stavebnictví a souvisejících oborů.

Odkaz Popis

http://www.novazelenausporam.cz/

Dotační program SFŽP na zateplení a instalaci obnovytelných zdrojů energie

http://www.stpcr.cz/

Společnost pro techniku prostředí – kdo není členem jako kdyby nebyl

http://www.tzb-info.cz/ Portál Technická Zařízení Budov - rozcestník na vše důležité z oboru TZB
http://www.asociacees.cz/ Asociace energetických specialistů 
http://www.pasivnidomy.cz/   Domy s velmi nízkou spotřebou energie - i tyto umíme řešit  
http://www.sfzp.cz/cs/ Přírodu chránit musíme a budeme, ale dotace přijde taky vhod

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Pokud nevíte komu ten pozemek či dům patří, tak tady máte poslední šanci

http://www.unmz.cz/

Úřad pro technickou normalizaci – přehled všech českých norem (mimo těch levných)

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Sbírka zákonů – zákony jsou naštěstí v PDF v plném znění a FREE

http://portal.justice.cz/

Obchodní rejstřík firem – občas se hodí vědět  kdo-kde-s kým
http://www.ekowatt.cz/ Jak šetřit energii najdete zde (snad)