PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bendlova 1, Brno
OZE - Obnovitelné zdroje energierekuperační větrání RDprůkazy energet. náročnosti budovposudky NZÚ a Kotlíkové dotaceklimatizace a chlazenízdravotní technika a plyn
Vytápění a zdroje tepla

Tato část je nosným programem naší firmy.

Zpracováváme projekty vytápění bytových, administrativních, polyfunkčních, průmyslových objektů i objektů služeb.
V rámci našich projektů řešíme všechny standardní otopné plochy (otopná tělesa, fan-coily, žebříky) a také provádíme návrhy a výpočty nízkoteplotních teplovodních systémů podlahových, stěnových anebo i stropních. Dále zpracováváme návrhy potrubních tras a výpočty hydraulického vyvážení otopných soustav.

Jako zdroje tepla se velmi často uplatňují plynové kondenzační kotle případně ve větších objektech pak kaskády těchto kotlů. Pro objekty postavené v blízkosti CZT využíváme jako zdroje tepla i horkovodní předávací stanice. V rámci projektů zdrojů tepla navrhujeme všechny navazující technologické části kotelen jako jsou komíny, přívody spalovacího vzduchu, HVDT, akumulace, ohřevy TV, rozdělovače, oběhová čerpadla, regulační ventily, expanzní zařízení, …

Pro naši činnost používáme rozsáhlé SW vybavení, zejména programy firmy Protech a firemní SW dodavatelů jednotlivých zařízení (program HySelect, ETL Designer, Grundfos Prosuct Center…)