PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bendlova 1, Brno
vytápění a zdroje teplarekuperační větrání RDprůkazy energet. náročnosti budovposudky NZÚ a Kotlíkové dotaceklimatizace a chlazenízdravotní technika a plyn
OZE - Obnovitelné zdroje energie

Projektujeme i systémy OZE – strojovny tepelných čerpadel, solární termické systémy, kotelny na biomasu (peletky i kusové dřevo).

Tepelná čerpadla. Již řadu let patří mezi naši specializaci návrh tepelných čerpadel jako zdrojů tepla pro novostavby i rekonstruované budovy. Součástí návrhu jsou vždy příslušné strojovny vytápění včetně bivalentních zdrojů tepla, akumulačních nádob, zabezpečovacího zařízení atd. V návaznosti na typ zdroje tepla navrhujeme vhodný topný systém.
Jako tepelná čerpadla projektujeme zejména vzduchová a zemní tepelná čerpadla. Rovněž součástí řešení jsou i příprava TV, případně ohřev bazénové vody nebo ohřev větracího vzduchu, vše dle konkrétní situace a dle požadavku investora. Velmi často bývá součástí řešení i chlazení objektu s využitím tepelných čerpadel. Při návrzích aktivně spolupracujeme s dodavateli tepelných čerpadel, dodavateli např. zemních vrtů či plošných kolektorů a samozřejmě i s investory. Doposud jsme vyprojektovali desítky aplikací tepelných čerpadel pro rodinné domy, ale také jsme zhotovili projekty velkých tepelných čerpadel o tepelných výkonech přes 100 kW pro bytové domy, objekty škol a jiné administrativní a průmyslové stavby.

Solární termické systémy pro ohřev TV anebo i pro přitápění navrhujeme jako součást zdrojů tepla pro všechny typy staveb, kde má tato technologie své uplatnění (stavby pro bydlení, hygienické zázemí průmyslových objektů …). V případě rodinných domů zajišťujeme pro investory rovněž energetické posudky a žádosti o dotace z programů NZU (oblasti C.3.1 a C.3.2) na tyto systémy.

Kotelny na biomasu. Pro řadu objektů jsou vhodné i tyto zdroje tepla, které s úspěchem projektujeme, a to včetně navazujících technologií v kotelnách anebo i dalších zdrojů tepla či systémů vytápění. Nově se uplatňují kotle splňující předepsané ekologické spalování a Ekodesign. Tyto projekty zpracováváme mají využití např. při výměnám zdrojů v rámci Kotlíkových dotací. Využíváme např. kotle firem Atmos, Benekov anebo Viadrus.