PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bendlova 1, Brno
vytápění a zdroje teplaOZE - Obnovitelné zdroje energierekuperační větrání RDprůkazy energet. náročnosti budovposudky NZÚ a Kotlíkové dotaceklimatizace a chlazení
Zdravotní technika a plynoinstalace

V oblasti zdravotních instalací navrhujeme jak rozvody odpadních vod, tak i rozvody vody pitné nebo požární. Projektujeme jednak vnitřní instalace ZTI v objektech typu rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, objekty služeb-kuchyně anebo průmyslové objekty-hygienické zázemí atd. Dále projektujeme venkovní rozvody areálové a přípojky inženýrských sítí na hlavní řády. Do této oblasti patří likvidace dešťových vod na pozemku vsakováním, retence a akumulace dešťových vod, jímky na vyvážení splaškových vod, vodoměrné přípojky a šachty, kanalizační přípojky. V neposlední řadě navrhujeme i venkovní řády např. pro satelity rodinných domů nebo v rámci průmyslových zón. Pro veškeré tyto projekty zajišťujeme i inženýrskou činnost spojenou s odsouhlasením projektů u správců sítí a dotčených orgánů státní správy v rámci jednotlivých řízení.

Zákazníkům nabízíme rovněž projekty plynu. Nejčastější aplikací jsou projekty rozvodů plynu v kotelnách, dále plynovodní přípojky STL i NTL a vnitřní rozvody plynu pro rodinné, bytové, administrativní i průmyslové objekty. V rámci projektu plynu opět zajišťujeme inženýrskou činnost spojenou s jednáním na plynárnách (žádosti o připojení, schválení projektu atd).