PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bendlova 1, Brno
vytápění a zdroje teplaOZE - Obnovitelné zdroje energierekuperační větrání RDposudky NZÚ a Kotlíkové dotaceklimatizace a chlazenízdravotní technika a plyn
Průkazy energetické náročnosti budov

V souladu se Zákonem o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a v souladu s vyhláškou o energetické náročnosti budov č. 264/2020 Sb. zpracováváme průkazy energetické náročnosti budov pro novostavby, rekonstruované objekty i pro stávající objekty za účelem např. prodeje nemovitosti.

Od 1.9.2020 platí pro zpracování průkazů ENB nová vyhláška o energetické náročnosti budov. Jde o kompletní změnu ve výpočtech a hodnocení energetické náročnosti budov. Mimo jiné jsou změněny i grafické znázornění a protokol průkazu ENB. Nově je hlavním ukazatelem energetické náročnosti budovy Primární energie z neobnovitelných zdrojů. 

Pro tuto činnost vlastníme příslušná oprávnění vydaná MPO a nabízíme své bohaté zkušenosti a potřebnou součinnost při optimalizaci staveb v rámci jejich návrhu z pohledu snížení energetické náročnosti budov.

Vypracování průkazů ENB provádíme v programu Energie 2020 a dalších navazujících programech firem K-CAD a Protech.