PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bendlova 1, Brno
Z historie do současnosti
2020 Proběhla realizace velmi rozsáhlého specifického projektu Rekonstrukce vytápění ZŠ nám. Svornosti, Brno. Specifická byla zejména volba nových potrubních tras ÚT respektující četná omezení daná  zejména statikou stavby a možnosti provedení díla “téměř“ za chodu školy.
2019 Projekční účast na významných developerských projektech:
Bučovice - dva bytové domy U Škol
Brno – Dům Hippokrates
Rosice BD Panorama a Brno ul. Podveská objekt Triangl 
2018 Největší naše realizace tepelných čerpadel ve spojení se zemními plošnými kolektory - dva bytové domy U Slona v Dolní Moravě. Zdrojem tepla pro tepelná čerpadla jsou zemní plošné kolektory na ploše více jak 2600 m2 pro každý dům.
2015 Velké množství projektů řízeného rekuperačního větrání, jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce rodinných domů
2012 Projekční účast na významných developerských projektech:
Bytový komplex Brno Komín, Podveská ulice, Bytový komplex Brno Slatina, Řipská ulice, Polyfunkční objekt Felicidad-Brno, Křenová ulice
2010 Rozšíření činnosti o zpracování Průkazů energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb. a zpracování Odborných posudků v rámci programu SFŽP - Zelená úsporám 
2007 Prohloubení spolupráce s firmou StudioAcht a další účast na nových developerských akcích firmy CTP
2006 Rozmach projektů nízko energetických teplo-vzdušných rodinných domů
2005 Navázání spolupráce s novými dodavatelskými firmami TZB
2004 Rozšíření projekční činnosti o projekty velkých investičních celků
2003 Další okruh činnosti - Projekty alternativních zdrojů tepla – tepelných čerpadel
2002 Stabilizace projekčního týmu, nabídka komplexních služeb v oblasti TZB
2001 Zahájení spolupráce s významnými brněnskými projekčními ateliéry
2000 Odkoupení společnosti nynějšími majiteli a zkrácení názvu firmy na TERMING, spol. s r.o.
Začátek nové historie
1993 Založení společnosti TERMING, projekční a konzultační společnost s ručením omezeným


Profil společnosti

Společnost TERMING je moderní soukromá projektová společnost působící především v oblasti Technického zařízení Budov již od roku 1993. Společnost je díky svým zkušenostem schopna nabídnout komplexní služby v oblasti projektové přípravy staveb. Kvalitní a rychlé zpracování projektů je prováděno kvalifikovanými pracovníky s dostatkem zkušeností i pracovního entuziasmu.

Mezi naše zákazníky patří zejména architektonické a stavební ateliéry, soukromí architekti, montážní firmy TZB, drobní stavebníci, ale i velké developerské společnosti.Mezi naše zákazníky patří zejména architektonické a stavební ateliéry, soukromí architekti, montážní firmy TZB, drobní stavebníci, ale i velké developerské společnosti.

V rámci pravidelné účasti na profesních seminářích, webinářích a kurzech pořádaných např. ČKAIT, Společností pro techniku prostředí, Asociací energetických specialistů anebo SW a dodavatelskými firmami si udržujeme přehled o současných i nových trendech v oboru. Dokladem jsou získané certifikáty a ocenění.

Pracujeme a projektujeme výhradně v digitální formě. Jsme vybaveni v oblasti specializovaného softwaru programy jako AutoCad LT 2020, Cadkon TZB 2020, Energie 2020, Protech, HySelect, Atrea Duplex a mnoho dalších.

Naše kancelář má u České pojišťovny a.s. zřízeno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a to na částku 3 mil. Kč.
Od počátku existence se společnost neocitla v platební neschopnosti, nemá žádné splatné závazky vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění, ani finančnímu úřadu.